Kunststoff in Form
Kodeks postępowania
Dla HA-WI Kunststoffe GmbH & Co. KG właśnie dziś ważnymi motywami przewodnimi są: Długoletnia współpraca Wzajemne obowiązki Wytrwałość oraz Odpowiedzialność społeczna. Zasługują one na szczególną uwagę zarówno przy nabywaniu jak i dostawie produktów i usług. Nasz spisany kodeks zachowań gwarantuje naszym partnerom w biznesie, że firma HAWI działa zgodnie z wewnętrznymi i zewnętrznymi wytycznymi, w szczególności zaś uznanymi normami dotyczącymi praw człowieka, warunków pracy, środowiska i integralności. Niniejszy kodeks opiera się na: Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka Organizacji Narodów Zjednoczonych Konwencji ONZ o Prawach Dziecka Fundamentalnych konwencjach i międzynarodowych normach pracy MOP Zasadach United Nations Global Compact
Kodeks postępowania
PDF PDF
Pobranie
Jakość i opłacalność znakiem naszych produktów i usług.