Certyfikat ISO 9001:2015 Certyfikat ISO 9001:2015 Certyfikat AEO-F Certyfikat AEO-F
Kunststoff in Form
Wymagania jakościowe są wysokie. Cel brzmi : 0 błędów Aby osiągnąć ten cen, posługujemy się nowoczesnymi metodami jakości, które stosowane już przy powstawaniu nowego artykułu. Samodzielnie ustalone zasady, procesy i sposoby postępowania konsekwentnie przestrzegane przez cały cykl życia artykułu, też udokumentowane i stale udoskonalane. Każda produkcja serii odbywa się w jasno zdefiniowanych warunkach, które zapisane specyficznie dla artykułu na listach sztuk, planach pracy i kontroli. Dzięki wewnętrznym analizom, audytom oraz opiniom od klientów na bieżąco identyfikujemy dalsze możliwości udoskonalania, które konsekwentnie wprowadzamy w nasze procesy. Wielu zadowolonych klientów i odpowiednio dobre opinie potwierdzają, że już osiągnęliśmy wysoki poziom jakości, na którym jednak wcale nie zamierzamy poprzestać.
Jakości się nie mierzy, lecz się ją tworzy!
Metody / osiągnięcia Wcześniejsze planowanie jakości Planowanie kontroli Wzorce i środki kontroli funkcjonowania Wstępny wzór wg VDA lub PPAP Wpisy IMDS Certyfikaty kontroli zakładowej Kontrola wpływu towarów Kontrola seryjna / SPC / PFU Zdolność maszyny MFU Przekwalifikowanie Certyfikat ISO 9001:2015 Certyfikat AEO-F
Jakość
what is AEO ?
Jakość i opłacalność znakiem naszych produktów i usług.