Wymagania jakościowe są wysokie. Cel brzmi : 0 błędów Aby osiągnąć ten cen, posługujemy się nowoczesnymi  metodami jakości, które stosowane są już przy  powstawaniu nowego artykułu. Samodzielnie ustalone  zasady, procesy i sposoby postępowania są  konsekwentnie przestrzegane przez cały cykl życia  artykułu, są też udokumentowane i stale udoskonalane.  Każda produkcja serii odbywa się w jasno  zdefiniowanych warunkach, które są zapisane  specyficznie dla artykułu na listach sztuk, planach pracy  i kontroli.   Dzięki wewnętrznym analizom, audytom oraz opiniom od  klientów na bieżąco identyfikujemy dalsze możliwości  udoskonalania, które konsekwentnie wprowadzamy w  nasze procesy. Wielu zadowolonych klientów i odpowiednio dobre opinie potwierdzają, że już osiągnęliśmy wysoki poziom jakości,  na którym jednak wcale nie zamierzamy poprzestać. Jakości się nie mierzy, lecz się ją tworzy!    Metody / osiągnięcia Wcześniejsze planowanie jakości Planowanie kontroli Wzorce i środki kontroli funkcjonowania Wstępny wzór wg VDA lub PPAP Wpisy IMDS Certyfikaty kontroli zakładowej Kontrola wpływu towarów Kontrola seryjna / SPC / PFU Zdolność maszyny MFU Przekwalifikowanie Certyfikat ISO 9001:2015 Certyfikat AEO-F Jakość  what is AEO ? link to Wikipedia